Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță
organizarea bursei locurilor de muncă pentru absolvenți în data de 14 octombrie
2022. Evenimentul va avea loc la nivelul tuturor agențiilor jude
țene și
Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București și are ca scop
facilitarea accesului absolvenților la locurile de muncă disponibile și
interacțiunea directă cu agenții economici.