În data de 05.10.2022, a început implementarea proiectului “PRONEETs – Stimularea integrării absolvenților NEETs pe piața muncii”, proiect depus în cadrul apelurilor non-competitive lansate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) la finele lunii septembrie 2022, pe Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs.