Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în data de 06.01.2022, la sediul instituției, concurs/examen de promovare în grad profesional pentru funcția de inspector, grad profesional superior în cadrul Direcției Coordonarea Rețelei Naționale EURES Acorduri și Relații Internaționale – Serviciul Planificare, Monitorizare Activitate EURES.

Dosarele de concurs se depun de către candidați în termen de 20 de zile, respectiv în perioada, 07.12.2021-27.12.2021 și conțin obligatoriu actele prevăzute la art. 127 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Persoana de contact, Elena Teodorescu, consilier superior în cadrul Direcției Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului de Administrație, nr. telefon 021.303.98.58, adresa e-mail elena.teodorescu@anofm.gov.ro