Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de consilier, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Finanțare și Urmărirea Execuției BAS, în data de 23.11.2021, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei.