Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, scoate la concurs, în data
de 22.01.2019, o
ra 10
:00 (proba
scrisă),  la sediul agenţiei, următorul
post vacant:

Inspector,
grad profesional asistent
 Serviciul Comunicare și Secretariatul
Consiliului de Administrație;

Condiţii specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:

Ø Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de
stiinte: sociologie
;

Ø Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 1 an;

Ø Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare
la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;

Data de desfăşurare a concursului: 22.01.2019
– ora 1000 – proba scrisă.

Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial partea a –III– a, respectiv în
perioada 19.12.2018-07.01.2019, la sediul ANOFM.

Persoană de contact: Ionica Badea – consilier
superior, tel. 021.303.98.58, email ionica.badea@anofm.ro

Fișă Post inspector asistent

Bibliografie concurs

Selectie dosare 10.01.2019