Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
(ANOFM), cu sediul în București, str.Avalanșei, nr.20-22, organizează selecția
resurselor umane – experți interni GLI la nivel național, în cadrul proiectului
Managementul de caz
– Proces de incluziune pe piața muncii
POCU/801/3/15/140163.

Anunț de intenție experți naționali GLI – interni

Proces verbal de analizare a dosarelor selectiei organizate in 16.03.2021

Proces verbal Interviu