Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), cu sediul în București, str.Avalanșei, nr.20-22, organizeaza concurs pentru ocuparea unui
post vacant de expert tehnic extern în cadrul proiectului “UNIT 5 RMD şi RMPD –
Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din regiunile mai dezvoltate şi mai
puţin dezvoltate”
.