Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, scoate la concurs, în data de 20.02.2019, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei, următorul post vacant:

Consilier, grad profesional asistent –  Serviciul Control și recuperare debite;
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
    Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
    Cunoașterea limbii engleze: dovada expertizei se va face cu certificat de competențe lingvistice cel puțin la nivelul B1 (întelegere, scriere, vorbire);
    Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;
    Cunoștințe operare PC: va fi dovedit prin diplomă de certificare a competențelor IT, eliberată în condițiile legii;
    Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual;
Data de desfăşurare a concursului: 20.02.2019 – ora 10.00 – proba scrisă.
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial partea a –III– a, respectiv în perioada 21.01.2019-09.02.2019, la sediul ANOFM.
Persoană de contact: secretariat SRU, tel. 021.303.98.58.
Bibliografie_scrd.pdf