Consultare publică încheiată.

Atașat prezentului anunţ se regăseşte, spre consultare publică, proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru modificarea Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 619/2006 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate ale procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi înştiinţării de plată pentru debitor, destinate utilizării în activitatea de control desfăşurată de organele de control măsuri active ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi ale structurilor sale teritoriale.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: anofm@anofm.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv în perioada 21.04.2023 – 01.05.2023.