Având
în vedere necesitatea  informatizării
activității financiar-contabile și de resurse umane și salarizare
desfășurate
de ANOFM, AJOFM-uri, AMOFM, CNFPPP și 
CRFPA-uri, în vederea gestionării eficiente a
disponibilului bugetar, a
fondurilor și subvenţiilor, managementul plăţilor, eficientizarea
consumurilor
şi informatizarea tuturor proceselor, respectiv implementarea unui
program
informatic personalizat, proiectat în conformitate cu legislația în vigoare,
adaptat specificului activității Agenției Naționale pentru
Ocuparea Forței de
Muncă, se are în vedere implementarea unui program informatic,
astfel:

a.
Dezvoltarea unei program financiar-contabil și de resurse umane și
salarizare
care să fie proprietatea instituției.

b.
Achiziționarea unei program financiar-contabil și de resurse umane
sub forma de
licență.

Consultarea
pieţei în vederea achiziționării unor servicii de informatizare a
activității
financiar-contabile si de
resurse
umane și salarizare a ANOFM

Prelungire
termene privind Consultarea pieţei în vederea informatizării
activității financiar-contabile si de resurse umane și salarizare a
ANOFM

Prelungire nr. 2 – termene de depunere oferte si privind Consultarea pietei

Prelungire nr. 3 – termene de depunere oferte si privind Consultarea pietei

Raport intermediar privind consultarea pietei

Prelungire nr. 4 – termene de depunere oferte si privind Consultarea pietei