Contracte achizitii publice, ianuarie – martie 2023