În
calitate de partener în proiectului ESSIR – Interoperabilitatea Europeană
pentru Instituţiile de Asigurări Sociale din România – finanțat prin Programul
CEF TELECOM 2016 de Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele a Comisiei
Europene (INEA), Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă anunță
că, începând din luna decembrie 2020, platforma informatică paneuropeană EESSI
(Schimbul Electronic de Informații privind Securitatea Socială) a devenit
operațională în România.

Comunicat Finalizare Proiect ESSIR – Interoperabilitatea Europeană pentru Instituţiile de Asigurări Sociale din România, INEA/CEF/ICT/2016/1171674