Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
reaminteşte absolvenţilor de învățământ
din promoţia 2023 că sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele
instituţiei pentru a beneficia de serviciile prevăzute de lege, cu scopul
integrării pe piaţa muncii.
În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat,
termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii
studiilor.