Absolvenţii care nu s-au înregistrat la AJOFM/AMOFM în termen
de 60 de zile de la absolvire, se pot
înscrie în
evidența agenției de ocupare a forței de muncă din raza căreia au domiciliul
/reședința pentru a beneficia de pachetul de
măsuri active de stimulare a ocupării: informare şi consiliere profesională,
medierea muncii, cursuri de formare profesională, prima de inserție. De
asemenea, există diferite alte măsuri de susținere și stimulare a ocupării
(prime de mobilitate, de activare etc.).