Informare proiect UNIT 2 RMPD – modificări aduse Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de
muncă, prin OUG 96/9.11.2018