In vederea cresterii gradului de informare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, precum si pentru diseminarea informatiilor cu privire la impactul retragerii Regatului Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit) la data de 1.02.2020, regasiti mai jos linkuri cu informatii de interes in context Brexit.

Reamintim ca procesul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană (Brexit)
a fost finalizat la 31 ianuarie 2020. Pe cale de consecință, Acordul de
retragere ratificat de ambele părți a intrat în vigoare la 1 februarie
2020.

Acordul de retragere prevede o perioadă de tranziție până la 31
decembrie 2020, pe parcursul căreia Regatul Unit va respecta, în
continuare, acquis-ul european, inclusiv Politica comercială a UE. În
același timp, pe durata perioadei de tranziție, Regatul Unit nu mai
participă la mecanismul decizional și nu mai este reprezentat în
instituțiile UE, dar păstrează toate drepturile și obligațiile ce revin
unui stat membru.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_104

https://www.gov.uk/transition

https://www.gov.uk/government/collections/overseas-living-in-guides#r

http://www.mae.ro/brexit