Inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi prevenire a corupţiei, precum şi indicatorii de evaluare la nivelul ANOFM pentru anul 2018

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2018, la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,