Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a
coruptiei, precum si indicatorii de evaluare la nivelul Agentiei
Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca – 2021