Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

Ordin nr.
3.753/2015
privind monitorizarea respectării normelor de conduită de
către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare;

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit, cu prilejul unor acţiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcţiei;

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

HG nr.1268/2008 pentru modificarea şi completarea HG nr.1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină;

Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

Legea nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea și sanționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină;

HG nr. 599/2018 pentru aprobarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie