Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile
de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 36.847 locuri de muncă la
nivel naţional.

De asemenea, angajatorii din Spaţiul Economic
European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 749 locuri de
muncă vacante.