Potrivit
datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în
evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt
disponibile 18.558 locuri de muncă la nivel naţional.

De
asemenea, angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul
reţelei EURES România, 149 locuri de muncă vacante.

Comunicat – Locuri de muncă vacante la nivel național şi în reţeaua EURES – 26 mai 2021