Potrivit
datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în
evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt
disponibile 20.323 locuri de muncă la nivel naţional.

De asemenea, angajatorii din Spaţiul Economic European
oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 317 locuri de muncă vacante.

Comunicat de presă