Potrivit
datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în
evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt
disponibile 18.694 locuri de muncă la nivel naţional.

De
asemenea, angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul
reţelei EURES România, 308 locuri de muncă vacante.