Luna
mai este luna promovării economiei sociale
şi este dedicată
organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului
economiei sociale, având drept scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă,
cooperarea şi solidaritatea socială.

Comunicat_economie_sociala_2019.pdf