Medierea muncii – măsură activă de combatere a șomajului

Medierea muncii, serviciu oferit de ANOFM, are ca principal criteriu corespondența ocupației între oferta de loc de muncă și oferta de forță de muncă.

Serviciile sunt oferite gratuit, de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă și urmăresc stabilirea compatibilităţilor între cerinţele locurilor de muncă vacante, comunicate de angajatori şi aflate în baza noastră de date, cu pregătirea profesională, aptitudinile şi opţiunile solicitantului de loc de muncă. Aceste servicii se realizează, în principal, prin:

– punerea la dispoziția angajatorilor a listelor cu potențialii beneficiari – persoane în căutare de loc de muncă, pentru selecție, în vederea încadrării;

– publicarea informaţiilor privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora;

– preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora;

– organizarea de burse ale locurilor de muncă.

Medierea muncii este una din principalele măsuri active, implementate de ANOFM, pe piața muncii, o activitate de bază în domeniul combaterii șomajului.

Pentru că statisticile legate de șomajul înregistrat, gestionat de ANOFM, respectiv structura şomajului după nivelul de instruire este relevant, în contextul unei medieri bazate pe competențe, menționăm că, în baza noastră de date, la 31 august 2023, erau 230.545 de șomeri înregistrați. Rata şomajului înregistrat a fost de 2,86%, mai mare decât cea din luna anterioară cu 0,03 pp şi egală cu cea din luna august a anului 2022.

Șomerii fără studii și cei cu nivel de instruire primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (28,60%), cei cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 32,10% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,92 %.

Nivel de educatie Stoc la finele lunii de raportare
Total, din care:
230.545
fără studii 19.119
învățământ primar 46.825
învățământ gimnazial 74.001
învățământ profesional/arte și meserii 32.062
învățământ liceal 45.025
învățământ posticeal 2.179
învățământ universitar 11.334

 

 

Este
evident că trebuie să adaptăm instrumentele, metodele în procesul de mediere a
muncii, având în vedere structura clienților noștri.

 

Astfel, în cadrul proiectului  eSPOR, se testează, la nivel național, în
parteneriat cu clienții înregistrați în baza noastră de date, o metodologie de
mediere pe bază de competențe. Ca urmare, 
nomenclatorul  de competențe
specifice s-a realizat pentru 671 de ocupații, care centralizează un număr de
7.731 competențe.

Medierea, în funcție de competențe, crește gradul de
satisfacție din partea clienților noștri, atât angajatori, care detaliază în
ofertă competențele necesare ocupației, cât și persoane aflate în căutarea unui
loc de muncă, care își valorifică eficient propriile competențe chiar și prin
autoevaluare.

 

În mod obișnuit,
elementele definitorii ofertei de loc de muncă, încărcată de angajatori, în
baza noastră de date, fac referire la ocupația aferentă postului, studiile
necesare, anumite competențe orizontale – limbi străine, carnet de conducere,
tipul de contract de muncă care va fi încheiat, salariul și alte drepturi
salariale, aspecte privind locul de muncă, vechime necesară, modalitatea de ocupare/aplicare
pentru respectivul post, însă, sunt necesare
și identificarea altor competențe specifice ocupației în cauză
. 

De asemenea,
pentru persoana care aplică pentru un post, valorificarea competențelor dobândite
la diferite alte locuri de muncă sau în cadrul unor module de formare, chiar
neformalizate, prin obținerea unei diplome, pot fi definitorii în decizia
angajatorului care, de cele mai multe ori, este interesat de experiența
profesională acumulată.

 

Ne găsești aici:   
https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=7&subcateg=2

 

 

 

Material realizat în cadrul „campaniei online de promovare a instrumentelor și serviciilor oferite de SPO, clienților săi”, prin proiectul „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”/ POCU/801/3/15/139164, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.