Ordinul nr. 1600/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la
Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea
modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative,
precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative,
precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.