ORDIN nr. 741 din
31 martie 2020
pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea
şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în
domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările
aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea
şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în
domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri
suplimentare de protecţie socială.

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 269 din 31 martie 2020