ORDINUL nr. 342/2009 privind aprobarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art.841 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă