Ordinul Președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 64 din 25.02.2022 privind modificarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II — Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, aprobată prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2021