ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 110 din 2 octombrie 2021
privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2