ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 11 iunie 2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare
administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor
drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care
se menţin restricţii.

ORDONANTA_DE_URGENTA_97_din_11_iunie_2020.pdf