Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul in Bucuresti Str. Avalanşei, nr. 20—22 sector 4, scoate la concurs, la sediul agenţiei, postul contractual vacant de director al Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor Braşov, conform H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de conducere vacantă:
Pregătire de specialitate:  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
Vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.  
Programul concursului concursului:
21.11.2019 ora 10.00 – proba scrisă la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Termenul limita de depunere a dosarelor de concurs este de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului in monitorul oficial, respectiv în perioada 28 octombrie – 08 noiembrie 2019.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.6, alin.(1) din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoană de contact: Felicia Calugaru – inspector superior, tel. 021.303.98.58; fax: 021.303.98.36, email: felicia.calugaru@anofm.ro

Suspendare procedura concurs

Selectie Dosare