Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă
cu sediul in Bucuresti Str. Avalanşei,
nr. 20—22 sector 4, scoate la concurs,
la sediul agenţiei, postul contractual vacant de director al Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor
Braşov
, conform H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.

Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din H.G. nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice de
participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de conducere vacantă:
v  
 Pregătire de specialitate:  studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă
v  
Vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.
 
Programul concursului concursului:

03.10.2019 ora 10.00
– proba scrisă la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Termenul limita de depunere a dosarelor de concurs este de 10 zile lucrătoare
de la data publicării anunţului in monitorul oficial, respectiv în perioada
11-24 septembrie 2019.

Dosarele de înscriere
la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de
art.6, alin.(1) din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.

Persoană de contact: Felicia Calugaru – inspector superior, tel.
021.303.98.58; fax: 021.303.98.36, email: felicia.calugaru@anofm.ro

Bibliografie

Fisa post

Selectie dosare

Rezultat proba scrisa