Comunicat de presă

Peste 60 de milioane de euro pentru debirocratizarea și digitalizarea serviciilor oferite angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a depus la Direcția Generală Programe Capital Uman două proiecte, în valoare totală de 62.860.087 euro, care au ca scop modernizarea și adaptarea Serviciului Public de Ocupare (SPO) la nevoile şi dinamica pieţei forţei de muncă.

Unul dintre cele două proiecte se adresează angajatorilor, „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”, iar celălalt persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, „Managementul de caz”.

„Chiar dacă românii adoptă rapid noile tehnologii, interacțiunea cu instituțiile statului este în continuare definită, de cele mai multe ori, prin nevoia prezentării dosarului cu șină. ANOFM a demarat un amplu proces de debirocratizare și digitalizare, proces din care fac parte și cele mai noi proiecte depuse,” a declarat Victor Picu, președinte ANOFM.

Relația SPO cu angajatorii – eSPOR urmărește adaptarea serviciilor dedicate angajatorilor prin introducerea unor servicii online / instrumente și elaborarea unui set de proceduri simplificate, menite să reducă birocrația în implementarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă.

Rezultatul principal al proiectului este o platformă unică în care vor fi integrate toate serviciile dedicate angajatorilor și care să faciliteze interacțiunea cu AJOFM în accesarea acestora, inclusiv în depunerea documentelor.

Proiectul Managementul de caz are ca rezultat principal o aplicație informatică de profilare, informare și consiliere și management de caz care dispune de mai multe funcționalități, inclusiv servicii online oferite persoanelor în căutarea unui loc de muncă (înregistrare online, vizualizare dosar personal, programare întâlnire cu funcționari publici etc.). De acest proiect vor beneficia 102.600 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în special persoane vulnerabile (greu și foarte greu ocupabile, tineri provenind din sistemul de protecție a drepturilor copilului, repatriați, migranți, apatrizi, persoane cu dependențe de alcool sau droguri, persoane fără adăpost, șomeri de lungă durată).

„Cele două proiecte au marele avantaj de a propune o abordare unitară de rezolvare a problemelor și, totodată, acestea răspund la două dintre acţiunile cuprinse în Planul de măsuri pentru implementarea Condiţionalităţilor favorizante în domeniul ocupării, de îndeplinirea cărora depinde obţinerea finanţării europene nerambursabile pentru perioada de programare viitoare. Până la finalul anului 2019, în lipsa unei direcții clare venite de la Centru, directorii AJOFM-urilor se vedeau nevoiți să facă față pe cont propriu provocărilor de pe piața muncii. Astfel, unele dintre agențiile teritoriale și-au depus propriile proiecte, cu propriile direcții de acțiune. Lipsa unei viziuni unitare de conducere a ANOFM a generat decalaje de dezvoltare între AJOFM-uri, o interoperabilitate extrem de scăzută a sistemelor și o mobilitate în muncă existentă doar pe hârtie. Pentru a genera cele mai bune rezultate, ANOFM are nevoie de o strategie unitară, cu măsuri integrate iar cele două proiecte sunt gândite prin această paradigmă,” adaugă Victor Picu.

Serviciul Comunicare și Secretariatul C.A.