Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal – descarcă aici         

Măsura este detaliată
aici în categoria

Prima
de încadrare

Documente necesare:

·        – 
Cerere – Anexa nr. 11 la Norme – descarcă aici

·        –  Actul de identitate al persoanei solicitante – original
şi copie

·      –
Contract de muncă, cu precizarea locului de muncă unde
persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea – original şi copie

·      – Angajament – Anexa nr. 11 la Norme – descarcă aici, care constituie titlu executoriu, potrivit legii

·       – Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care
să rezulte că în ultimii  2 ani acesta nu
a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respective

·      –
Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care
să rezulte că în ultimii  2 ani persoana angajată
nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu alţi angajatori la care
calitatea de administrator / asociat este deţinută de una sau mai multe
persoane  fizice sau juridice care au
calitatea de administrator/ asociat la angajatorul la care se realizează
încadrarea în muncă

·      – Declaraţie pe propria răspundere a absolvenţilor
licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie din care
să rezulte că la data solicitării primei de mobilitate prevăzute la art. 74 din
lege nu au promovat concursul naţional de rezidenţial pe locuri sau pe posturi
în condiţiile legii, după caz

·   – Declaraţia pe propria răspundere a angajatorului
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ din care să rezulte că nu are
obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz

·     – Declaraţie pe proprie răspundere a persoanei solicitante
din care să rezulte că nu deţine în proprietate sau coproprietate o locuinţă în
localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia,
atât ea cât şi soţul/soţia, copii aflaţi în întreţinere

·     – Declaraţia angajatorului cât şi a persoanei solicitante
din care să rezulte că angajatorul sau autoritatea administraţiei publice
locală nu asigură transportul şi nu suportă cheltuielile aferente