Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal – descarcă aici      

Măsura este detaliată
aici în categoria

Prima
de inserție

Documente necesare:


Cerere – Anexa nr.23 la normedescarcă aici


Actul de identitate al absolventului, în copie


Actul de absolvire a instituţiei de învăţământ, în copie


Actul în baza căruia absolventul a fost încadrat în muncă, în copie


Declaraţie pe proprie răspundere a absolventului


Declaraţie pe proprie răspundere a angajatorului


Angajamentul absolventului – Anexa nr.13 la norme descarcă aici