Procedura simplificată proprie de atribuire a contractelor se achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Procedura_simplificata_achiziii_ANEXA_2