Programul de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială pentru anul 2022 îşi propune ca obiectiv general promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială.
Obiectivele specifice ale Programului de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială pentru anul 2022 sunt:
– asigurarea acompaniamentului social personalizat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în baza unui contract de solidaritate;
– stimularea angajatorilor de inserţie pentru încadrarea tinerilor cu risc de marginalizare socială.