Programul National de Ocupare a Fortei de Munca pentru anul 2021 îşi propune următoarele obiective generale:

a) Creşterea șanselor de ocupare şi valorificarea competenţelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe piaţa internă a muncii;
b) Prevenirea șomajului de lungă durată;
c) Facilitarea tranziţiei de la șomaj la ocupare.
d) Sprijinirea persoanelor aparţinând unor categorii defavorizate pentru ocuparea în muncă.

Obiectivele specifice ale programului sunt, în principal:
a) stimularea şomerilor în vederea ocupării unui loc de muncă cu accent pe ocuparea tinerilor și a adulților șomeri de lungă durată;
b) orientarea şomerilor către ocupaţii şi meserii solicitate pe piața muncii locală şi sprijinul pentru participarea la programe de formare profesională corespunzătoare;
c) asistarea și stimularea angajatorilor pentru ocuparea locurilor de muncă vacante prin încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, cu accent pe grupurile dezavantajate;
d) încurajarea și stimularea mobilităţii forţei de muncă pentru reducerea dezechilibrelor teritoriale din economia naţională;
e) sprijinirea absolvenților de învățământ superior pentru a dobândi experiență profesională prin efectuarea de stagii profesionale și, corespunzător, stimularea angajatorilor;
f) identificarea nevoilor de forță de muncă ale angajatorilor prin colaborarea permanentă cu aceștia.

Anexe