Programul Național de Ocupare a Forței de Muncă pentru anul 2021 îşi propune următoarele obiective generale:
a) Creşterea șanselor de ocupare şi valorificarea competenţelor profesionale ale persoanelor
în căutarea unui loc de muncă pe piaţa internă a muncii;
b) Prevenirea șomajului de lungă durată;
c) Facilitarea tranziţiei de la șomaj la ocupare;
d) Sprijinirea persoanelor aparţinând unor categorii defavorizate pentru ocuparea în muncă.
Obiectivele specifice ale programului sunt, în principal:
a) stimularea şomerilor în vederea ocupării unui loc de muncă cu accent pe ocuparea
tinerilor și a adulților șomeri de lungă durată;
b) orientarea şomerilor către ocupaţii şi meserii solicitate pe piața muncii locală şi sprijinul
pentru participarea la programe de formare profesională corespunzătoare;
c) asistarea și stimularea angajatorilor pentru ocuparea locurilor de muncă vacante prin
încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, cu accent pe grupurile
dezavantajate;
d) încurajarea și stimularea mobilităţii forţei de muncă pentru reducerea dezechilibrelor
teritoriale din economia naţională;
e) sprijinirea absolvenților de învățământ superior pentru a dobândi experiență profesională
prin efectuarea de stagii profesionale și, corespunzător, stimularea angajatorilor;
f) identificarea nevoilor de forță de muncă ale angajatorilor prin colaborarea permanentă
cu aceștia.