Raport de activitate la 31 Decembrie 2020 – proiect “UNIT 2 RMPD – Ucenicie şi stagii pentru tineri NEETs din regiunile mai puţin dezvoltate” – POCU/262/2.1/2.2/119910