Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pentru anul 2022