În  perioada 01-26 februarie 2021, la nivelul fiecărui județ, respectiv a Municipiului București, s-au desfășurat activitățile specifice în teren în cadrul „Campaniei naționale de verificare a stabilirii și acordării ajutorului social și pentru identificarea măsurilor de creștere a ocupării persoanelor apte de muncă”.
Campania s-a derulat cu  echipe mixte AJOFM / AJPIS la nivelul UAT-urilor care se află la o distanță de maximum 50 km de localitatea în care AJPIS și AJOFM își au sediul, conform Ordinului ministrului muncii nr.93/2021.
Acest ordin a fost completat prin Ordinul nr. 202/17.02.2021 care a suplimentat numărul de UAT care au făcut obiectul intervenţiei AJPIS, cu UAT situate la distanțe mai mari de 50 km față de minicipiul reședință de județ.
Activitățile au fost derulate în baza protocolului încheiat între ANPIS/ANOFM și în conformitate cu metodologiile specifice de lucru ale fiecăreia dintre cele două instituții.

Raportul privind campania națională de verificare a stabilirii și acordării ajutorului social și pentru identificarea măsurilor de creștere a ocupării persoanelor apte de muncă poate fi consultat aici