Raport privind programele de formare profesionala organizate de ANOFM – aprilie 2019