Raport privind programele de formare profesionala organizate de ANOFM – mai 2020