Raport privind programele de formare profesionala organizate de ANOFM – octombrie 2021