Raport privind programele de formare profesionala organizate de ANOFM – septembrie 2021