Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) implementează pe o perioadă de 36 de luni, proiectul „ UNIT 2 RMPD – Ucenicie şi stagii pentru tineri NEETs din regiunile mai puţin dezvoltate “, POCU/262/2.1/2.2/119910 , cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European(FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU). Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea posibilităților de încadrare a minimum 900 tineri NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor care derulează programe de ucenicie şi/sau stagiu. Rezultatele implementării proiectului la 31 octombrie se regăsesc aici.