17 mai 2023

 

Situația
încadrării pe piața muncii a cetățenilor ucraineni, prin intermediul ANOFM

 

  2.645
cetățeni ucraineni
s-au înregistrat în evidențele agențiilor teritoriale
din subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)
pentru a beneficia de servicii de informare, consiliere profesională și de mediere
a muncii.

Cei mai mulți
cetățeni ucraineni refugiați înregistrați în evidenţele AJOFM/AMOFM București
au fost în judeţele: București (483), Maramureș (277), Galați (156), Suceava (150),
Ilfov (146) Bihor (131), Brașov (125) Timiş (124) etc.

    
901 cetățeni ucraineni au fost încadrați pe piața muncii ca urmare
a serviciilor de ocupare oferite de ANOFM.

Meseriile cetăţenilor ucraineni ocupaţi sunt: confecţioneri cablaje
auto, specialişti industria auto, confecţioneri industria textilă, muncitori în
domeniul construc
țiilor,
violonist, şoferi, meserii din industria Horeca, reprezentanți comerciali,
pescari, cofetari, pedagogi, mecanici auto, IT, patiseri, ospătari, ambalatori,
bucătari, operatori prelucrare date, frizeri, manichiuriste, cosmeticiene,
îngrijitori spaţii verzi, manipulant marfă, muncitori în industria alimentară,
necalificați în domeniul electricității, necalificați întreținere drumuri,
chimist industria textilă, lucrători vânzări auto, operatori maşini, lucrători
sociali, translatori, muncitori în industria de aeronave, tehnician dentar,
inginer, arhitect manager, inginer proiectant, muncitor necalificat în turnarea
metalelor neferoase, inginer nave, director vânzări, controlor calitate,
operatori mase plastice, părinte social, macaragii macarale plutitoare, agent
navă, fotograf, funcţionari administrativi.

        371 de angajatori și-au arătat disponibilitatea de a încadra în
muncă cetățeni ucraineni, declarând 4.592
locuri de muncă vacante
disponibile și pentru aceste persoane.

Domeniile de activitate pentru locurile de muncă vacante declarate
de angajatori sunt: restaurante; fabricarea de echipamente electrice și
electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule; fabricarea
de mobilă; fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de
corp); fabricarea altor fire
şi cabluri electrice şi electronice; fabricarea încălţămintei; hoteluri și alte
facilit
ăți de cazare similare etc.

În acest sens, cele
mai multe locuri de munc
ă oferite de angajatori sunt pentru: muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor; ambalator
manual; muncitor necalificat în industria confecțiilor; confecționer-asamblor
articole din textile; lucrător bucătărie; ajutor ospătar; manipulant mărfuri etc.

Cetățenii ucraineni pot
fi încadraţi în muncă fără avizul de angajare
, pot beneficia și de măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă,
precum şi de protecţie în cadrul
sistemului asigurărilor pentru şomaj
, în condiţiile prevăzute de lege
pentru cetăţenii români, cu condiția înregistrării la agenţiile pentru ocuparea
forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Situația
statistică prezentată se referă la perioada de la începutul conflictului armat din
Ucraina și până în prezent.

ANOFM oferă cetățenilor ucraineni înregistrați în evidențe următoarele
servicii gratuite: informare şi consiliere profesională, mediere a muncii,
formare profesională, servicii de asistență EURES.

Oferta
locurilor de muncă la nivel național/județean este disponibilă pe site- ul
www.anofm.ro la https://www.anofm.ro/lmvw.html?agentie=&categ=3&subcateg=1.

Precizăm faptul
că baza de date este dinamică, actualizându-se periodic în funcție de locurile
de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de
numărul repartițiilor emise în vederea ocupării.

Serviciul Comunicare și
Secretariatul Consiliului de Administrație