Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 30 Septembrie 2018 

Evoluție somaj

Tabele somaj 30 Septembrie 2018

grafic 1

grafic 2 

grafic 3